Vizija

Vizija

Postati pomemben ter zanesljiv poslovni partner pri dobavi najzahtevnejših orodij za brizganje tehničnih izdelkov in embalaže.

 
Cilji

 • Dolgoročni obstoj in razvoj podjetja
 • Doseganje zadovoljstva kupca
 • Doseganje zadovoljstva zaposlenih
 • Zmanjševati vpliv na okolje

 
Strategija

 • v podjetju izpolnjujemo našo vizijo ter dosegamo zastavljene cilje z:
 • investiranjem v sodobno tehnološko opremo
 • stalnim izobraževanjem kadrov ter sledenjem tehnološkim smernicam
 • uvajanjem stalnih izboljšav v vseh fazah dela
 • predanost timskemu delu
 • standardizacija ter avtomatizacija poslovnih procesov
 • široka uporaba standardnih delov
 • posluh za želje stranke
 • fleksibilnost ter kratek reakcijski čas
 • spremljanje ter analiziranje procesov
 • sodelovanje s fakulteto za strojništvo ter drugimi raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami