O podjetju

O podjetju

Podjetje ORKAPLAST d. o. o. je mlado družinsko podjetje. Ustanovljeno je bilo leta 1998 z namenom izdelave orodij za brizganje tehničnih izdelkov ter embalaže.

Osnovna dejavnost podjetja je izdelava srednje velikih, tehnično zahtevnih orodij za brizganje izdelkov iz plastike ter brizganje le teh.

Začetki orodjarske obrti segajo v osemdeseta leta, ko je g. Jože Koželj pričel z izdelavo kovinskih predmetov ter enostavnejših orodij za brizganje plastike ter preoblikovanje pločevine.

Podjetje je svojo dejavnost začelo opravljati v kletnih prostorih družinske hiše (približno 120m2 delovnih površin ter približno 60m2 skladiščnega prostora). Pri svojem delu smo uporabljali klasične stroje za obdelavo kovin ter brizganje plastike.

Od ustanovitve podjetje v veliki meri investira v sodobnost tehnološke opreme ter usposobljenost svojih kadrov. Zaradi povečanega obsega dela smo v letu 2005 investirali v nakup novih poslovnih prostorov na ugodnejši lokaciji (približno 920m2 delovnih in skladiščnih površin). Na novi lokaciji smo pričeli z opravljanjem svoje dejavnosti poleti 2008.

V podjetju je redno zaposlenih devet strokovno usposobljenih delavcev, ki delujejo na različnih področjih dela. Poleg tega imamo v podjetju veliko posluha za delo dijakov in študentov, katerim nudimo veliko priložnosti za nabiranje pomembnih, delovnih izkušenj na različnih področjih strojništva (izdelava in konstruiranje orodij za predelavo plastike, predelava plastike, sodobne tehnologije obdelave kovin, delo z vrhunsko tehnološko opremo...). Ker se v podjetju zavedamo hitrega napredka znanosti svojim zaposlenim nudimo ter jih spodbujamo k pridobivanju novih znanj, uspešno pa tudi sodelujem z fakulteto za strojništvo ter drugimi raziskovalno-izobraževalnimi ustanovami.