Razbremenilni nastavek konektorja

Naziv izdelka: Razbremenilni nastavek konektorja
Stranka: Hyla

Opis problema:

Naša stranka, podjetje Hyla se je obrnila na nas z željo po izdelavi kombiniranega orodja za dva nova izdelka, Razbremenilni nastavek konektorja in Razbremenilna spojka. Ker smo v preteklosti v naši orodjarni že izdelali orodje za brizganje izdelka Razbremenilna matica, Nastavek konektorja in Spojka, smo že bili seznanjeni z zahtevami posameznih izdelkov, zato smo stranki lahko ponudili pomoč pri konstrukciji novih izdelkov. Zahteva je bila, da se izdela nov izdelek Razbremenilni nastavek konektorja in Razbremenilna spojka, pri tem pa je potrebno ugoditi vsem zahtevam referenčnih izdelkov (Nastavek konektorja, Spojka, ter Razbremenilna matica).

Rešitev:

V prvi fazi smo izdelali osnutek 2D in 3D dokumentacije izdelkov. Sledil je pregled osnutkov, v sodelovanju z razvojnim oddelkom podjetja Hyla. Z upoštevanjem sprememb se je izdelala dokončna dokumentacija izdelkov, ki je služila za izdelavo potrebnih načrtov orodja za brizganje, ter izdelava orodja. Po prvem preizkusu orodja smo dobili prve vzorce novih izdelkov, katere smo pregledali, hkrati pa je prve vzorce preizkusila tudi naša stranka. Na podlagi lastnih ugotovitev in ugotovitev stranke se je izvedla optimizacija orodja, s čimer smo zagotovili dolgo življensko dobo orodja in kvalitetno izdelavo izdelkov, na izdelkih pa so bile tudi izvedene spremembe, ki zadovoljijo vsem zahtevam posameznih izdelkov.

Zaključek:

Na podlagi lastnega znanja, ter izkušenj na področju izdelave orodij, brizganja termoplastov, konstruiranja plastičnih izdelkov smo stranki lahko ponudili celovito rešitev njenega problem od izdelave računalniških modelov do izdelave orodja, optimizacije, ter same izdelave izdelkov. Zaradi kvalitetnega obojestranskega sodelovanja je bil navkljub zahtevnosti izdelkov projekt hitro in kvalitetno izpeljan in na koncu nagrajen s kvalitetnimi izdelki in obojestranskim zadovoljstvom.