Noga Dave, IKEA

Naziv izdelka: Noga Dave
Stranka: Unitplast

Opis problema:

Stranka Unitplast, s katero že vrsto let uspešno sodeljuemo se je obrnila na nas z željo po sodelovanju pri razvoju izdelka za znanega proizvajalca pohištva, Švedsko podjetje IKEA. Ob povpraševanju je so bile znane zunanje dimenzije in design izdelka, ni pa bil izdelan računalniški model izdelka za potrebe konstrucije enognezdnega orodja.

Rešitev:

V razvoj izdelka se je podjetje vključilo v fazi izdelave računalniškega modela izdelka za potrebe konstrukcije orodja. Stranka je že imela potrebne podatke o dimenzijah ter materialu izdelka izdelka, ter izvedbi ojačitvenih reber, niso pa še bile točno določene dimenzije in način vpetja nogic na krakih ter vpetja nosilnega stebra v stičišču krakov, zato smo te podatke imeli v obzir pri izdelavi modela izdelka. Prav tako smo le-to upoštevali tudi pri konstrukciji orodja in s tem zagotovili hitro in cenovno ugodno optimizacijo po prvem vzorčenju. Ko je bil model izdelka izdelan in je bil sproščen za izdelavo orodja smo pristopili k izdelavi orodja. Ker je stranka želela, da je zunanja vidna površina fotojedkana, smo ob tem tudi poiskali izvajalca, ki to storitev lahko opravi.
Po izdelavi orodja in prvem vzorčenju je sledila faza testiranja izdelka pod obremenitvijo, ter določitev načina vpetja nogic ter nosilnega stebra. Podatek, o kritičnih mestih, ki še niso bili dokončno določeni, se je izkazal za zelo dobrodošlega, saj je bilo orodje konstruirano na način, ki je omogočal hitro optimizacijo izdelka in orodja.

Zaključek:

Projekt je bil zaključen z izdelavo enognezdnega orodja za brizganje za našo stranko. Potrditev o kvaliteti storitve in zadovoljstvu stranke se je izkazalo z odločitvijo stranke, da zaupa našemu podjetju tudi izdelavo dvognezdnega orodja za enak izdelek.